GESCHIEDENIS

 

1992

Na een periode van werken voor diverse bedrijven wordt op 5 oktober 1992 formeel gestart met de activiteit newDirections door Hans Topée.

 

1993

In 1993 worden een reeks aan kleine klanten geholpen en medio 1993 komt een aantal grote klanten op de referentielijst. newDirections maakt gebruik van het business centre aan de Parkweg te Den Haag (zakenadres, vergaderfaciliteiten en telefoonservice).

 

1994

Het jaar van de eerste groei door aanname van een tweetal medewerkers en het doorlopen van een aantal mooie projecten.

 

1995 - 1997

In deze jaren wordt aan een aantal mooie projecten gewerkt en vindt er geen groei plaats. Toch staat newDirections voor de uitdaging van klein blijven of groeien. Dit jaar wordt duidelijk dat groei aan de orde is middels het samenwerken met collega bureaus of het aantrekken van een partner binnen een holding structuur.

 

1998

In 1998 worden forse stappen gemaakt. Het aantal medewerkers is gegroied tot 4 en in augustus 1998 ondertekenen na een aantal terrassessies Hans Topée en Okko Kuiper de afspraken die zij gemaakt hebben. new'sHolding is een feit en newDirections zal als werkmaatschappij gaan groeien. In de voorbereiding krijgt newDirections haar eerste eigen huisvesting aan de Kanaalweg 34C te Den Haag.

 

1999

In 1999 groeit het aantal medewerkers tot 9 en wordt tevens gebruik gemaakt van een aantal freelancers. De referentielijst groeit en mooie en unieke klussen passeren bij theCrew.

 

2000

In 2000 wordt duidelijk dat het palet van activiteiten van newDirections erg divers gaat worden. Dit is soms lastig uit te leggen aan klanten. Ook dienen zich nieuwe vragen aan vanuit diezelfde klant. Na veel nadenken wordt besloten dat newDirections gaat groeien op een aparte wijze. Niet door autonome groei of fuseren, maar door afsplitsing en kleine overnames. newDirections en haar activiteiten newTalents, newCreations, newSolutions, newOffices en newFacilities ontstaan zo in het najaar en de eerste overname wordt voorbereid.

 

2001

Per 1 januari staan de activiteiten newCreations en newSolutions in de markt en worden de bouwprocessen van newTalents, newOffices en newFacilities elk op een eigen wijze opgestart. De oplevering van deze "gebouwen" wordt verwacht in 2001, waarmee newDirections het volledige palet compleet heeft en zo een waardig aanbieder zal zijn binnen het facilitaire werkterrein in de breedste zin van het woord. Het aantal medewerkers is inmiddels gegroeid naar 25.

 

2002 - 2005

newDirections gaat met newOffices de markt van Business Centres betreden en koopt IJsselstate Business Centre in Zoetermeer en Park Centre Business Centre in Den Haag. Beide Business Centres gaan verder onder de naam newOffices Business Centres. Naast de Business Centre activiteiten worden door newOffices ook activiteiten uitgevoerd op het gebied van detachering van top secretaresses en notuleren.

In 2003/2004 stort de kantorenmarkt in en wordt newOffices in Zoetermeer gestopt en draait alleen newOffices Business Centre in Den Haag verder. De eigenaar van het pand in Den Haag heeft echter andere toekomstplannen met het pand en daarom stopt newOffices ook met dit Business Centre activiteit in november 2005 newOffices in Den Haag, wat aanleiding is voor newDirections om op zoek te gaan naar mooie, aparte huisvesting voor newDirections en haar activiteiten newTalents, newCreations en newSolutions.

 

2005

Per 1 december 2005 heeft newDirections met haar activiteiten newTalents, newSolutions, newCreations en newOffices Interim Office Support een nieuw plekje gevonden in Scheveningen-Haven.

Aan de kust. In de Haven. Uitzicht, bedrijvigheid, visserij, toerisme, zee, zon, meeuwen, jachthaven, ruimte, restaurants.

Een huisvesting en werkomgeving met een juiste fit bij newDirections, haar mensen en haar activiteiten.

 

2005-2010

Inmiddels is newDirections uitgegroeid tot een succesvol, innovatief adviesbureau met zo'n 35 crewmembers. newSolutions is gegroeid met haar Consultancy en haar specialisme in de bemensing en implementatie van Service Centres. newCreations heeft een aantal grote huisvestingsconcepten op haar naam staan en is inmiddels een bekende naam geworden in de markt van kantoorconcepten en huisvestingsadvies.  newTalents heeft naast een aantal mooie opdrachten, vooral ook een aanvullend karakter op de projecten van newSolutions en newCreations.