Dit newNieuws delen? linkedin

Facility- en vastgoedland, samen sterk

Ahrend, Facilicom, newdirections, Planon, Sodexo en Twynstra Gudde presenteerden zich op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 juni op de Provada met het FM Square. Drie dagen lang boden wij een discussieprogramma rondom diverse huisvestingsvraagstukken. Ahrend en newDirections organiseerden het programma van dinsdag 4 juni: herontwikkelen, herbestemmen of transformeren? Hieronder een weergave van deze dinsdag:

 

De structurele (kantoor)leegstand neemt steeds meer toe. De FM- en vastgoedwereld kunnen samen bijdragen aan oplossingen. Maar op welke manier? En wat zijn de alternatieven?

Allereerst Nicole van der Wal, Interieurarchitecte bij Ahrend. Zij vertelt over hoe we toekomstbestendig kunnen inrichten. Platte organisaties met wisselende teams staan centraal in een 24/7-maatschappij waar de work-life balance hoog in het vaandel staat. Het kantoor is dynamisch ingericht, zonder persoonsgebonden werkplekken. Gevolg is een reductie van het aantal m2: Het Nieuwe Werken. Op kantoor ontmoeten medewerkers elkaar en komen zij bij elkaar om informatie te delen. Het gebouw past zich daarbij aan de functie aan: het belang van de gebruiker staat voorop. In de toekomst worden drie zaken belangrijker. Allereerst het flexibel en modulair inrichten van gebouwen, waarvan de functie immers in de loop der tijd verandert. Daarnaast kan in de toekomst meer techniek in de werkplekken worden gebracht, zoals verwarming en verlichting. Ook dit verhoogt de flexibiliteit binnen een inrichting. Tot slot is het belangrijk meubilair en inrichting Cradle 2 Cradle te ontwerpen, zodat dit kan worden hergebruikt.

Bekijk hier de presentatie over toekomst bestendig inrichten.

 

De tweede spreker, bestuurslid CoreNet Benelux Ellis ten Dam, wil met een tweejaarlijks onderzoek bijdragen aan een goed werkende kantorenmarkt. Doel: meer kennis beschikbaar stellen, waarbij de input komt van de eindgebruikers. Na twee maanden zijn de eerste bevindingen: dé eindgebruiker bestaat niet. De dynamiek in organisaties is toegenomen en de medewerker bepaalt dus zelf plaats en tijd van werken. Een huurder wil niet alleen een huurcontract, maar wil blijvend worden gefaciliteerd. Hij zoekt contractvormen om op dag- en uurbasis werkplekken te huren met ruimte voor de eigen identiteit. Voor bedrijven gaat het voortaan om het aantal gebruikte m2 per fte en in de keuze voor locaties blijft, naast kwaliteit en multifunctionaliteit, bereikbaarheid hét criterium.

Het onderzoeksrapport kan hier worden gedownload: www.fmn.nl/eindgebruiker

 

Jeroen Simons, architect bij Inbo, vervolgens stelt dat bij toekomstbestendig bouwen flexibiliteit en multifunctionaliteit vooropstaan. Duurzaam herontwikkelen kan bovendien door upgrading én downgrading van gebouwen. Door vast te stellen waarom een gebouw aantrekkelijk voor ons is, kunnen verouderde kantoren weer interessante werkomgevingen worden. Daarbij geldt: vernieuw het concept, voeg kwaliteit toe, herstel in oude luister en renoveer duurzaam. Belangrijkste boodschap  is dat gebouwen ook ruw kunnen worden gehouden als strategie tegen kantoorleegstand.

 

Directeur/ eigenaar van De Stad bv, Jeroen Saris, betoogt tot slot dat herontwikkeling van binnensteden een must is. Uitgangspunt: meer mensen moeten daar voor langere tijd en met meer plezier heen gaan. Bijvoorbeeld kunst en cultuur kunnen dat bewerkstelligen. Door monumenten een goede functie te geven, kan een binnenstad een nieuwe fase ingaan en ontstaan er nieuwe, duurzame en kwalitatieve effecten op wonen, werken en horeca. Deze ontwikkeling kan het best organisch geschieden. Daarvoor moeten naast privaat eigenaarschap en ondernemerschap, een visie en concept worden neergezet. Maar ook het genereren van omzet, vestigen van een reputatie door tijdelijk gebruik, verrassende horeca, aantrekken van doelgroepen en zoeken van eindgebruikers is nodig, evenals het betrekken van stedelijke instellingen.

 

Conclusie na deze eerste dag FM Square: er zijn legio mogelijkheden voor herontwikkeling, herbestemming en transformatie. Kennis, vakmanschap en creativiteit zijn echter een vereiste.

 

Bron: www.ahrend.com/nl/News--Blog/nieuws/2013/Facility--en-vastgoedland-samen-sterk/