Dit product delen? linkedin

Advies Facilitaire Processen

Ontbreekt de fit tussen het facilitaire proces en de primaire business? Sluiten de facilitaire plannen aan op de gestelde strategische doelen? Bewerkstelligd de facilitaire organisatie nog steeds wat het de klant belooft en wat deze wil?  Of zijn vanuit het primaire proces nieuwe doelen gesteld en moet de facilitaire organisatie hierop inspelen?  newDirections beschikt over de kennis, kunde en ervaring om voor opdrachtgevers een op maat gesneden advies te schrijven. Een brede aanpak of juist een smalle en diepe, newDirections kiest haar aanpak in de eerste plaats natuurlijk met kwaliteit. Daarnaast kijken wij niet alleen naar de facilitaire aspecten. Ook de invloed op de bedrijfscultuur, de inrichting van de organisatie en/of de cultuur binnen specifieke bedrijfsonderdelen worden daarbij nauwkeurig meegewogen.

 

Kwaliteit is vooral een mentaliteit binnen newDirections. Dus afspraken worden stipt nagekomen. Korte communicatielijnen zorgen daarbij voor een optimale afstemming, planning en een hoge mate van betrokkenheid. En duidelijkheid over de kostenstructuur.

Bovendien geeft onze onafhankelijkheid - ten aanzien van derden - een extra kwaliteitsdimensie. newDirections adviseert met feiten, is eerlijk en belangeloos en altijd recht door zee!  Wij discussiëren vanuit verscheidene ooghoeken, uitdagende inzichten, gebaseerd op ervaring binnen en kennis van het vakgebied.

 

Advisering kan gaan over onderwerpen die de totale breedte van het facilitair proces raken. Denk hierbij aan het schrijven van een overall beleidsplan, het doorvoeren van kostenbesparingen of een algehele kwaliteitsverbetering binnen het totale facilitair proces. newDirections kan helpen bij het brainstormen over ideeën, de aanpak, het schrijven van beleidsplannen of eenvoudig het zijn van een sparringpartner.

Ook het adviseren op deelgebieden, zoals o.a. catering, schoonmaak en beveiliging, behoort tot onze dienstverlening. Hiervoor kunnen wij kwaliteit-verbetervoorstellen doen, benchmarken, adviseren en brainstormen over de manier van organiseren (in-/uitbesteding), aansturing en invulling.

 

 

ADVIES (OOK OP DEELGEBIEDEN), MAAR ALTIJD PASSEND

 

 
< Terug naar het overzicht.