Dit product delen? linkedin

Bemensing Service Centres

newDirections kent een drietal organisatievormen binnen haar dienst Service Centres, te weten implementatie of reorganiseren van een Service Centre, bemensing van Service Centres of de organisatie van Service Centres op afstand. Bemensing kan op verschillende wijzen. Een combinatie van eigen mensen in samenwerking met newDirections, totale uitbesteding (waarbij overname van uw personeel tot de mogelijkheden behoort) of vervanging bij ziekte en/vakantie.

 

newDirections is van mening dat een Service Centre, mits goed ingericht, een cruciale rol kan spelen binnen de facilitaire processen en het leveren daarvan aan de collega's van het primaire proces. En newDirections heeft het standpunt ingenomen dat de bemensing van een Service Centre niet al te licht moet worden ingeschat. Er zullen altijd collega's zijn met lastige vragen, de onderaannemer is soms moeilijk aan te sturen en de coördinatie over tal van zaken vraagt toch om een specifieke deskundigheid.

 

newDirections heeft de deskundigheid van mensen gevonden in de vorm van een club enthousiaste HBO-ers, doorspekt met gevoel voor mensen en de organisatie. Allen met specifieke werkervaring en wetend wat de rol is van een Service Centre. Van een aantal kan zelfs verwacht worden dat vanuit de rol binnen het Service Centre aanbevelingen worden gedaan ten behoeve van een adequatere uitvoering in de backoffice van facilitaire processen, zowel intern als extern.

Deze dienstverlening reikt van operationele ondersteuning tot aan de coördinatie en aansturing van uw Service Centre.

 

DIENSTVERLENING OP MAAT

 
< Terug naar het overzicht.