Dit product delen? linkedin

Coördinatiepartner

Vanuit onze ervaring zien we dat veel organisaties niet de dienstverlening ontvangen of ervaren, die zij denken ingekocht te hebben. Ook wordt er door zowel klant als leverancier vooral gestuurd op ratio en euro’s in plaats van kwaliteit. Om die reden heeft newDirections een combinatie van reeds bestaande producten gecombineerd tot de dienst `de coördinatiepartner`, waarbij u als opdrachtgever in controle blijft!

 

Samen met u stemmen we de behoeften en wensen van uw primaire proces af op de diensten die op uitvoeringsniveau geleverd (gaan) worden. Daarbij is efficiency belangrijk, maar kijken we vooral naar kwaliteit en beleving.

De ondersteuning en diensten die newDirections, als “coördinatiepartner” verzorgt is:  

 

 • Het bemensen van het Service Centre (een combinatie van eigen mensen in samenwerking met newDirections of totale uitbesteding)
 • Goede omschrijving en het bewaken van de te leveren prestaties (service levels, key performance indicators en meetmethode);
 • Vormgeving van de prestaties in het FMIS;
 • Coördinatie van uitvoerende facilitaire diensten (uitbesteed of in eigen dienst);
 • Beheer van de facilitaire dienstengids (PDC) en de facilitaire procedures;
 • Professionalisering dienstverlening Service Centre;
 • Facilitaire inkoop (advies en ondersteuning);
 • Kwaliteitsmeting;
 • Belevingsonderzoek;
 • Rapportages vanuit het FMIS en vanuit mystery visits en mystery employees;
 • Vertaalslag van managementinformatie naar verbeterpunten voor de organisatie;
 • Basisadministratie van werkorders en contractadministratie.

 

Het benodigde niveau van een Service Centre medewerker wordt vaak onderschat. Uiteindelijk is het de mens die de dienstverlening maakt en vraagt een succesvol Service Centre om gekwalificeerd personeel. Om bovenstaande ondersteuning vanuit het Service Centre te bieden heeft newDirections de deskundigheid van mensen gevonden in de vorm van een club enthousiaste HBO-ers, doorspekt met gevoel voor mensen en organisatie, met specifieke werkervaring, eigen kwaliteiten en/of specialisatie (bijvoorbeeld FMIS systemen).  

Met de coördinatiepartner behoudt u alle kennis in huis en worden overeenkomsten rechtstreeks  met de organisatie en de uitvoerende partijen afgesloten. Ook kiest u zelf (of met ondersteuning vanuit newDirections) uw eigen gespecialiseerde leveranciers.  newDirections blijft hierin volledig onafhankelijk, heeft geen samenwerkingsverbanden met leveranciers en ontvangt geen inkoopbonus of omzetretourkorting. Het gaat ons om de vertaalslag van de klantwens naar de uitvoering in de praktijk. Geen extra lagen, ingewikkelde uitbestedingsprocedures, maar  een volledige transparante dienst, met kennis van de markt en kwaliteit!  

 

Wilt u eens verder praten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Een afspraak is snel gemaakt!

 

 

 
< Terug naar het overzicht.