Dit product delen? linkedin

Quick-Scan facilitaire organisatie

Een facilitair proces is ook onderhevig aan veranderingen en onderhevig aan diverse invloeden. Denk maar eens aan de veranderingen binnen de primaire processen die haar neerslag hebben op de vraagstelling in de richting van de facilitaire processen. De veranderende opstelling van diensten- en productenleveranciers die al zover gaan dat complete delen van het dienstenaanbod worden overgenomen. En uiteraard het verloop van eigen medewerkers of wijzigingen in de structuur door het samengaan van afdelingen, zoals shared services. Daarnaast wordt van de facilitaire organisatie verwacht in te spelen op de ontwikkelingen van de primaire organisatie en na te denken over de toekomst.

Allemaal zaken die worden erkent, maar vaak niet in zijn geheel.

Binnen een Quick-Scan worden de huidige en toekomstige situatie in kaart gebracht, inclusief het traject om tot de Soll-situatie te komen. Eventuele Quick-wins kunnen tevens in dit traject meegenomen worden.

 

Volgens newDirections zijn er twee goede redenen om een Facilitaire Quick-Scan uit te voeren; ten eerste om de positionering van het facilitair proces te toetsen. "Waar staan we?"; "Doen wij wat wordt gevraagd?"; "En hebben wij dit vervolgens zo efficiënt (kosten) en effectief (kwaliteit) mogelijk georganiseerd?". Dit zou een facilitaire organisatie regelmatig moeten toetsen.

Een tweede reden ligt besloten in ieder veranderingstraject, waarin duidelijkheid dient te bestaan over de ist-situatie, die middels een Quick-Scan in kaart wordt gebracht. En de uiteindelijke Soll-situatie.

 

newDirections kan deze Quick-Scans bij organisaties uitvoeren. Deze scan kent een korte doorlooptijd van ongeveer 10 werkdagen. Van start tot en met rapportage.

 

 

EEN KORTE, GOEDE BLIK NAAR BINNEN!

 

 
< Terug naar het overzicht.