Dit product delen? linkedin

Trainingen Facilitair

Als je ergens goed in bent, kun en mag je het ook verder vertellen. Vanuit onze ervaring, kennis en expertise op het gebied van Facility Management, bieden wij daarom een aantal mooie trainingen aan. En in gesprek met de (potentiele) deelnemers worden wensen en behoeften geïnventariseerd en  waar nodig en mogelijk verweven in het programma. Zo zijn veel trainingen dus maatwerk.  

Op deze wijze hebben wij voor diverse opdrachtgevers al trainingen verzorgd. Deze trainingen waren niet alleen bestemd voor uitvoerende medewerkers, maar ook voor leidinggevenden, coördinatoren en overige medewerkers van het Facilitair Bedrijf of aanpalende afdelingen zoals ICT, etc.

 

newDirections heeft de Facilitaire Trainingen  ‘(her)kennen & bedenken’ , ‘inkopen & beheren’, ‘hospitality & gastvrijheidsbeleving’. Deze trainingen zijn gericht op medewerkers die werken, of gaan werken in een facilitaire organisatie, op tactisch of strategisch niveau.

 

Standaardtraining: (Her)kennen & Bedenken

Richt zich op het (her)kennen van de context waarin uw facilitaire organisatie zich bevindt en hoe je daar als facilitaire organisatie het beste in kunt ondersteunen, zowel op product-, diensten- en procesniveau. Aan de orde komen:

 • Inzicht in de (facilitaire) organisatie;
 • Faciliteiten, de passende mix;
 • Processen en procedures en hoe stel je die op?

 

Standaardtraining: Inkopen & Beheren

Richt zich op facilitair managers en/of inkopers die hun producten- en dienstenpakket willen samenstellen, dan wel opnieuw samenstellen en biedt handvatten hoe je dit dan vervolgens in de praktijk het beste kunt implementeren. Aan de orde komen: 

 • Faciliteiten; hoe beheer je die?
 • Inkoop van de faciliteiten;
 • Beheer van de contracten;
 • Beheer van de faciliteiten;
 • Inzetten, implementeren en gebruiken van systemen
 • Kwaliteit en tevredenheid (hoe is dat strategisch in het beheer meegenomen).

 

Standaardtraining: Hospitality en Gastvrijheidsbeleving

Richt zich op (facilitaire) managers, coördinatoren en medewerkers. En omvat zowel op de dagelijkse praktijk en voorbeelden als hoe Hhospitality echt een plek in uw organisatie krijgt en wat dit van de leiding verwacht. Aan de orde komen:

 • Geen kunstje, maar echt doen en zijn;
 • Handelen op basis van gevoel, maar binnen kaders;
 • Van operatie naar aansturing en v.v.

  

ATTITUDE

In onze trainingen worden handvatten aangereikt om vaardigheden aan te leren en wordt inzicht gegeven in het belang van de juiste attitude, maar ook om de (facilitaire) blik en focus van uw medewerkers te blijven stimuleren. Dit wordt gedaan door de deelnemers te inspireren en bewustzijn te creëren door middel van theoretische uitleg, oefeningen, discussies en praktijkvoorbeelden (do’s en dont’s). 

 

MAATWERKTRAININGEN

Sluiten deze training nog niet helemaal aan op uw wensen? newDirections biedt naast standaardtrainingen ook op maat en vraag gestuurde trainingen, waarbij in gesprek met de klant de wensen en behoeften worden geïnventariseerd.

 

Onze trainingen worden veelal incompany, maar ook op basis van open inschrijving gegeven. In alle gevallen adviseren wij de trainingen plaats te laten vinden op een inspirerende trainingslocatie. Door uw medewerker(s) uit hun eigen werkomgeving te halen stimuleert dat ze om los te komen van de dagelijkse praktijk en open te staan voor nieuwe inzichten!  

En verder:

 

COACHING

Naast deze trainingstrajecten kunnen ook gelijktijdig of opvolgend één of meerdere medewerkers worden gecoacht in hun dagelijkse praktijk, als extra ondersteuning.  

En, kijk verder op onze site voor onze al bestaande andere ‘trainingen’ die we doen op het gebied van ‘Service Centres’ en trainingen op het facilitaire terrein Huisvesting & Beheer.

 

Wilt u meer weten over onze trainingen kijk dan op onze site, of neem contact op met theOffice van newDirections (0317 42 66 00). Een afspraak is snel gemaakt!

 

 
< Terug naar het overzicht.